Elev på Bogø Kostskole

Som kostelev på Bogø Kostskole kan du komme til at bo sammen med op til 53 andre kostelever, som bor fordelt på 2 afdelinger på skolen. Du kommer til at følge den almindelige skolegang sammen med elever, som ikke bor på skolen.
Når du kommer til skolen, skal du følge et indslusningsforløb.

På Bogø Kostskole sætter vi en ære i at skabe så hyggelige hjemlige forhold som overhovedet muligt med plads til gensidig respekt, humor og varme.

På de to boafdelinger, som er kostelevernes hjem, giver vi eleverne en tryg og struktureret hverdag med mulighed for tæt voksenkontakt. Hver afdeling ledes af et fast team, som består af kontaktlærere og en pædagog. Alle kostelever har deres egen kontaktlærer. Teamet af stabile voksne sørger for kostelevernes sociale trivsel. Den faste pædagog er til stede alle ugens dage, både eftermiddag og aften, for at sikre kontinuitet og forudsigelighed. En af kontaktlærerne tilbyder sammen med den faste pædagog daglig lektiehjælp og tager ansvaret for, at hverdagen fungerer med hygge, måltider, aktiviteter, samtaler og praktiske opgaver.

Også i weekenderne er kontaktlærerne fra teamet til rådighed på boafdelingerne. Det er kontaktlærerne, som er tættest på kosteleverne gennem hele skoleåret, og som drager omsorg for dem i et miljø, som er præget af tryghed og ro. Det er derfor også kontaktlærerne, som løbende orienterer forældrene om elevens trivsel.

 

 

Besøg os på Facebook

Følg med i livet på Bogø Kostskole. Mød nye eller gamle venner fra kostskolen.

You Tube

Her kan du følge de begivenheder, der finder sted på kostskolen

Når du vælger Bogø Kostskole, siger du ja til en levende og indholdsrig hverdag sammen med 250 andre elever.

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste